Menüü

Ma teen statistiliste andmete analüüsi ja esitan tulemused 10 € eest

: Haridus ja teadus


 • true
  loovkujundaja
  Hinnatud 100%

 • 5päeva
  Hinnanguline kättetoimetamine
 • 100%
  Pakkumise hinnang
 • 0tellimust
  Järjekorras
Selle pakkumise lisaja logis viimati sisse 19.10.2018
Kui Sul on kogutud statistilised andmed ja pole kusagilt võtta statistikut, kes aitaks neid analüüsida, siis oled õiges kohas. Aitan Sind andmete analüüsimisel ja vajaduse korral ka töötlemisel (struktureerimisel, kodeerimisel). Samuti aitan esitada analüüsi tulemused tabelite ja diagrammidena. Kasutan andmetöötlusprogrammi SPSS ja tabelarvutussüsteemi Microsoft Excel.

Saan Sind aidata juhul, kui …
1. Kogutud andmed on sisestatud kas Excelis või SPSS-is. See tähendab, et on olemas korrektselt koostatud andmebaas (tööleht, mis sisaldab kõiki analüüsitavaid andmeid numbrites). Vajaduse korral juhendan, kuidas andmebaasi teha, kuid ma ei tegele andmete sisestamisega.
2. Saadad mulle oma andmebaasi ja mõõdiku (nt küsimustiku või vaatlusprotokolli), millega andmed on kogutud. Andmete kaitse on 100% garanteeritud. Kui töö on tehtud, kustutan nii andmebaasi kui ka kõik analüüsi tulemused oma arvutist.
3. Sul on ühemõttelised ja selged küsimused, millele otsid vastust. Vajaduse korral aitan küsimusi täpsustada vastavalt uurimistöö eesmärgile ja ülesannetele.
4. Saadad mulle oma ühemõttelised ja selged soovid selle kohta, mida pean tegema koos soovitud tähtajaga.

Austan Sinu privaatsust, konfidentsiaalsus on 100% garanteeritud.
Võtan töösse ainult ühe töö korraga ja teen selle valmis nii kiiresti kui võimalik.
Olen loomult perfektsionist, mis tagab alati töö kõrge kvaliteedi.

Teen tööd tükitööna. Ühe töö minimaalne maht on 1 ühik ehk 10 eurot.
Kui töö maht ületab 1 ühikut, tuleb tellida mitu ühikut.
Töö täpse mahu saan öelda pärast seda, kui tean Sinu soove ning olen näinud andmebaasi ja mõõdikut – palun saada need mulle enne tellimuse esitamist lingi „Kontakteeru pakkujaga“ kaudu.

Tellitavate ühikute hulk sõltub Sinu vajadustest ja kujuneb alljärgnevalt:
1. Juhendamine, kuidas muuta mõõdik statistilise analüüsi jaoks sobivaks – 10–20 eurot, sõltuvalt töö mahust ja keerukusest. Seda on vaja teha näiteks sellisel juhul, kui Sul on mõõdik, milles küsimused/väited ja vastusevariandid on nummerdamata või kui mõõdikus on küsimusi, kus üheks vastusevariandiks on „muu“.
2. Juhendamine, kuidas teha andmebaasi kas Excelis või SPSS-is (või kuidas andmebaas ümber teha) –10–20 eurot, sõltuvalt töö mahust ja keerukusest. Sama palju maksab ka vigase andmebaasi korrigeerimine minu poolt.
3. Andmebaasi vormi koostamine Excelis või SPSS-is – 10–30 eurot, sõltuvalt töö mahust ja keerukusest. Mina teen valmis nn põhja, kuhu Sina sisestad kogutud andmed. 10 euroga saab hakkama sellisel juhul, kui mulle saadetud mõõdik on korrektne ja statistilise analüüsi jaoks sobiv. Mõõdikus peavad kõik küsimused/väited ja ka vastusevariandid olema nummerdatud ning vormistatud selliselt, et nad on kopeeritavad.
4. Andmebaasi kohandamine SPSS-is koos tunnuste struktureerimise ja kodeerimisega – 10–30 eurot, sõltuvalt töö mahust ja keerukusest. Seda pole vaja juhul, kui Sul on olemas korrektne andmebaas SPSS-is. Kui Su andmebaas on aga Excelis, siis mida rohkem on andmebaasis paljude vastusevariantidega nominaaltunnuseid, seda mahukam on töö.
5. Andmete analüüsimine – 10–20 eurot, sõltuvalt küsimuste ja hüpoteeside hulgast. See tehtud saadan Sulle tulemilehed kõigi soovitud andmetega (kirjeldavad statistikud, testide tulemused jne).
6. Tabelite ja diagrammide tegemine – 10–30 eurot, sõltuvalt tabelite ja diagrammide hulgast ja keerukusest.
7. Lisaks võin Sind aidata ka kahe olulise peatüki „Andmete analüüs“ ja „Tulemused“ kirjutamisel – hind kokkuleppel.

NB! Enne tellimuse esitamist otsusta, mida oled valmis ise tegema ja mis on need asjad, milles vajad kindlasti abi. Kõige odavam tuleb (1–2 ühikut), kui saadad mulle nõuetele vastava mõõdiku koos korrektselt koostatud SPSS andmebaasiga ja soovid ainult andmete analüüsi (vt punkt 5).

Kui Sul on küsimusi või vajad lisateavet, võta julgesti ühendust – kindlasti leiame lahenduse.
Jaga seda pakkumist: